ÉIREANNACH UM NOLLAIG

AN tAIRE STÁIT A BHFUIL FREAGRACHT AIR I LEITH CÚNAMH FORBARTHA THAR LEAR AGUS DIASPÓRA, COLM BROPHY, T.D.

 

 

“Beidh Nollaig 2020 difriúil ón Nollaig roimhe seo ar go leor bealaí, ach ina ainneoin sin, ócáid a bheidh ann smaoineamh ar na daoine is ansa linn, is cuma cá háit ar domhan a mbeimid. Táim ag tnúth go mór leis an tionscnamh Éireannach um Nollaig, ar thionscnamh é a chabhróidh leis na hÉireannaigh ar fud an domhain nascadh le chéile. Tá súil agam go nglacfaidh roinnt mhaith daoine páirt sa tionscnamh trí amhráin, scéalta, cuimhní nó dóchas dá gcuid don bhliain amach romhainn a roinnt.”

 

An tAire Stáit a bhfuil freagracht air i leith Cúnamh Forbartha Thar Lear agus Diaspóra, Colm Brophy, T.D.

 

 

COLM BROPHY

“No matter where we are in the world, it will be a time when we think of those we love the most.”